Mjesta za još 1.200 studenata

Na Sveučilištu u Zagrebu za jesenski upisni rok ostalo je nešto više od 1.200 mjesta za redoviti studij. Najviše ih je na Ekonomskome fakultetu - čak 213, na Tekstilno-tehnološkom fakultetu ima ih oko 150, a slobodno je i 100-tinjak mjesta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i Rijeci.

Istodobno, sva mjesta za redoviti studij popunjena su na Arhitektonskom fakultetu, Edukacijsko-rehabilitacijskom, Farmaceutsko-biokemijskom te na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Mjesta nema i na Političkim znanostima, Strojarstvu i brodogradnji, Hrvatskim studijima, Građevinskom i Geodetskom fakultetu te na Medicinskom, Pravnom, Prehrambeno-biotehnološkom i Stomatološkom fakultetu.