Zadnji val ljetnih ispita državne mature

Po kalendaru polaganja ispita prve državne mature u ljetnom ispitnom roku  ispite iz materinskog jezika danas će pisati učenici nacionalnih manjina na osnovnoj i višoj razini. Istodobno se pišu ispiti iz grčkoga i latinskog jezika. Za ispite iz materinskog jezika nacionalnih manjina prijavila su se 294 učenika, za grčki jezik 27, a za latinski na osnovnoj i višoj razini 79 učenika.

Svaki peti maturant pao kemiju i biologiju

Za ispite iz matematike, obvezatni dio, na osnovnoj i višoj razini, koje će pisati 27. svibnja, prijavilo se 37.882 učenika. Za hrvatski jezik, koji je na rasporedu idućeg dana, 28. svibnja, na osnovnoj i višoj razini prijavilo se 37.889 učenika. Engleski jezik, osnovnu i višu razinu (33.349 učenika), njemački (3264), talijanski (106) i francuski jezik (16), osnovnu razinu, te filozofiju (828) učenici će pisati 31. svibnja.

Prvoga lipnja učenici će pisati njemački (1634) i talijanski jezik (468) na višoj razini te politiku i gospodarstvo (9967). Francuski (111) i španjolski jezik (98) na višoj razini učenici će pisati 2. lipnja.

Rezultati ispita bit će poznati trideset dana nakon ispita. Državna matura u jesenskom ispitnom roku polagat će se od 24. kolovoza do 6. rujna, a prijave su za taj rok od 20. do 24. srpnja.

Prva državna matura počela je ispitima iz psihologije i informatike 19. veljače 2010.