Djeca u Hrvatskoj ne znaju svoja prava

Djetetovo mišljenje treba uvažavati. S tom rečenicom prije 20 ili 30 godina malo bi se koji roditelj složio. Vremena se mijenjaju, pa je danas takav pristup djeci sasvim normalan. O tome, dobrom i zdravom pristupu djeci, raspravljalo se na međunarodnoj konferenciji, kojoj je domaćin bio Ured pravobraniteljice za djecu. 

Kao najčešći problem djeca ističu da ih nitko ne sluša. Jednosmjernu komunikaciju odraslih stoga bi trebao zamijeniti otvoreni dijalog s djecom. Kao dobar primjer navode se nordijske zemlje, na čelu s Norveškom, u kojoj se djeca otvoreno i često obraćaju pravobranitelju za djecu.

Iako, prema istraživanju, polovica djece u Hrvatskoj ne zna svoja prava, prema članku 12. konvencije o pravima djeteta - ona imaju pravo i na mišljenje i sudjelovanje.