Međunarodni dan djeteta

Uoči Međunarodnog dana djeteta 20. studenoga, pravobraniteljica Mila Jelavić upozorila je na često kršenje Zakona o zaštiti od nasilja.

Istaknula je da se u našoj zemlji korištenje djece u političke svrhe ne kažnjava jer još nije zakonom regulirano. Pozvala je sve predsjedničke kandidate da ne uključuju djecu u vlastitu političku promidžbu, a nastavnike da 20. studenoga raznim aktivnostima djecu upoznaju s njihovim pravima.

Pozivamo sve one koji sudjeluju u predizbornoj kampanji da poštuju djecu i dječja prava, da ih ne iskorištavaju već da svojim programima i onime što oni žele u budućnosti raditi svakako uključuju djecu i ostvarive ciljeve za njih, rekla je dječja pravobraniteljica Mila Jelavić.


Deklaraciju o pravima djeteta

Generalna skupština UN-a je 20. studenog 1959. godine usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, prihvaćanjem Konvencije o pravima djeteta, od 20. studenog 1989. godine. 

UN svake godine obilježava Dan djeteta 20. studenog, radi boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. Djeca su najosjetljivija skupina koja treba zaštitu, a čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima.

Svake godine, organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama, potiču na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava. Dječja prava temelj su izgradnje naprednog društva! Nažalost, postoje milijuni djece na svijetu kojoj su uskraćena osnovna životna prava.

U različitim dijelovima svijeta djeca se iskorištavaju kao radna snaga, sudjeluju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju i sl. Vlade i organizacije za skrb djece imaju velik i težak zadatak osigurati svoj djeci na svijetu život dostojan djeteta, život u kome će se poštivati osnovna dječja prava. 


Dječja prava:

- PRAVA PREŽIVLJAVANJA (hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard)
- RAZVOJNA PRAVA (razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet)
PRAVA SUDJELOVANJA (donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama)
- PRAVA ZAŠTITE OD: zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije

Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića. Svi smo mi ljudska bića. Slični smo, ali je svatko od nas jedinstven. Uživajmo u sličnostima, ali i prihvaćajmo i poštujmo različitosti.