Nastava na FER-u i Ekonomiji

Iako je postojećim Zakonom o visokom školstvu kao početak zimskoga semestra utvrđen 1. listopada, FER već tradicionalno počinje nastavu ranije od ostalih sveučilišnih sastavnica. Nastava u zimskom semestru u akademskoj 2009./2010. godini na tom fakultetu počet će u ponedjeljak 7. rujna.

Ranije počinje nastava i na Ekonomskom fakultetu - također u ponedjeljak 7. rujna. U četvrtak 10. rujna počinje nastava na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB). 

O sveučilišnu kalendaru raspravljat će i sveučilišni Senat na sjednici 8. listopada, javlja Hina.

Rektorat je preporučivao fakultetima da počnu nastavu prije 1. listopada kako bi se studijski programi usklađeni s bolonjskim načelima mogli u cijelosti što kvalitetnije provesti.