Počinje drugi krug upisa na fakultete

Od sutra pa do 28. kolovoza fakulteti i akademije Sveučilišta u Zagrebu zaprimaju prijave za rujanski upisni rok studenata na prvu godinu studija. Razredbeni ispiti u rujanskom roku održavat će se od 2. do 7. rujna, nakon čega će uslijediti upisi 8. rujna.

Slobodnih mjesta na preddiplomskim studijima ostalo je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (odsjeci za matematiku i fiziku, uglavnom nastavnički smjerovi), na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Prometnom, Geotehničkom, Grafičkom, Metalurškom i Tekstilno-tehnološkom.

Mjesta ima i na Farmaceutsko-biokemijskom, Agronomskom, Šumarskom, na dislociranim studijima Ekonomskog fakulteta, Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Hrvatskim studijima, Katoličko-bogoslovnom fakultetu, Učiteljskom fakultetu te na umjetničkim akademijama (ADU, ALU, MA).