Predstavljen NISPVU

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISPVU) predstavljen je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u Zagrebu. Taj je sustav sastavni dio probne državne mature koji će od iduće godine maturantima olakšati prijavu i upis na fakultete.

Maturanti će se ubuduće elektroničkim putem prijaviti i upisati na željeni studijski program u skladu s uspjehom na ispitima državne mature, ocjenama, uspjesima na natjecanjima.

Učenici će imati uvid u rezultate državne mature, detaljan izračun bodova za svaki prijavljeni studijski program i svoj plasman na njemu te više neće morati prilikom upisa donositi domovnicu, rodni list, svjedodžbu.

Time će se, rečeno je, smanjiti troškovi polaganja ispita, koji su za jedan srednje veliki fakultet sada nešto više od dva milijuna kuna.

Kao najveće prednosti najvećeg projekta u povijesti hrvatskog obrazovanja, ministar znanosti, obrazovanja i športa Dragan Primorac istaknuo je veću mogućnost da nitko ne ostane neupisan na fakultet, te uvid u uspješnost škola, prenosi Hina.

Najavio je da će se, nakon potrebnih zakonskih promjena, najverojatnije 2012., uvesti i mala matura za upise u srednje škole, čime će se postići da od vrtića nadalje cijela vertikala obrazovanja radi po zakonu pravednosti i uspješnosti.