Svjetski dan protiv dječjeg rada

Danas je Svjetski dan protiv dječjeg rada, koji se obilježava u 60-ak zemalja. Tim povodom Svjetska organizacija za rad upozorava da svjetska gospodarska kriza ugrožava napredak prema smanjenju rada djece.

Ove godine u središtu pozornosti je položaj djevojčica. U svijetu radi 218 milijuna djece, a više od polovice su djevojčice mlađe od 12 godina.

Svjetski dan protiv dječjeg rada poklapa se s desetom obljetnicom Konvencije o eliminaciji najtežih oblika dječjeg rada koju je do sada ratificiralo 169 država.

Svjetska organizacija rada zahtijeva da djeca do 15 godina ne smiju raditi, a adolescenti ne smiju biti uključeni u prinudni rad. Svrha je djeci osigurati osnovno i srednje obrazovanje, no više od 75 milijuna djece nema ta prava.

O najtežem obliku rada svjedoči priča s Filipina. Godine 2001. tamo je radilo četiri milijuna djece od pet do 17 godina, a čak 2,4 milijuna na opasnim poslovima, a među njima više od 18.000 u rudnicima i kamenolomima. Polovica djece koja rade u rudnicima u dobi su između 10 i 14 godina.