Za djecu sigurnu na internetu

U Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku predstavljen je projekt zaštite djece od opasnosti interneta i mobitela Budi siguran! Projekt je usmjeren podizanju razine svijesti djece, roditelja i šire javnosti o opasnostima interneta i mobitela  te o potrebi sigurne upotrebe tih suvremenih komunikacijskih sredstava.


Nije nepristojno ne odgovarati na nepristojne poruke

Naljepnicama s porukama koje izgovaraju omiljeni dječji likovi Hlapić i Gita nalijepljeni na tetrapaku mlijeka želi se potaknuti razgovor djece i njihovih roditelja o opasnostima interneta i mobitela. Mlijeko je namirnica koja se obično nalazi na stolu, pa bi stoga to mogla biti i dobra prigoda za razgovor o zloporabi tehnologije kojoj su izložena djeca, rekao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku Igor Lučić.

Nije nepristojno ne odgovarati na nepristojne poruke, jedna je od Hlapićevih poruka koje će se pojaviti na 100 tisuća tetrapaka mlijeka od jedne litre što će biti distribuirani na 103 prodajna mjesta u Hrvatskoj. Psihologinja Jasenka Pregrad, koja je sudjelovala u osmišljavanju projekta, kazala je da je projekt Budi siguran! drugačiji od dosadašnjih edukativnih kampanja te kako očekuje da će privući pažnju djece i roditelja.


Nasilje na internetu u porastu

Pedofilija, pornografija i nasilje na internetu u stalnom su porastu, pa ne čudi da se gotovo 30 posto djece korisnika elektroničke pošte u virtualnoj komunikaciji susrelo s pitanjima vezanim uz seksualne navike, a osam posto dobilo je ponudu da se nađe s nepoznatima.

Oko 95 posto djece kod kuće ima računalo, a čak 97 posto njih ima mobitel. Prema podacima policije, računalom se koristi čak 90 posto djece. Četvrtina ih je tijekom boravka na internetu potpuno sama, a više od 50 posto u takvim je situacijama djelomično bez nadzora roditelja.