Nova strategija za mlade

Europska komisija prihvatila je novu europsku strategiju za mlade u idućem desetljeću. Njome se mladima želi pomoći u suočavanju s mnogobrojnim izazovima suvremenoga globaliziranog svijeta.

Strategija Youth - Investing and Empowering upozorava da su mladi jedna od najranjivijih skupina u društvu. EK smatra da će se udio mladih u stanovništvu do 2050. smanjiti s 20 na 15 posto.

Ta je društvena grupa suočena s teškim izazovima jer mnogi prerano napuštaju školovanje, ostaju bez posla ili im prijeti siromaštvo i socijalna isključenost.

Novom strategijom Komisija želi potaknuti stvaranje više prilika za mlade, osobito u obrazovanju i zapošljavanju, i poboljšati njihovu uključenost u društvo te osnažiti solidarnost s vršnjacima.

U strategiji je naglašen i rad s mladima u rješavanju nezaposlenosti, školskog neuspjeha i društvene isključenosti te razvoja vještina i korištenja slobodnog vremena.

U EU-u danas živi 96 milijuna mladih u dobi od 15 do 29 godina, što je gotovo 20 posto stanovništva. Iako ih studira tri milijuna više nego 2000. i svake ih godine diplomira milijun više, petina djece je nepismena.

Šest milijuna mladih završilo je samo obvezno obrazovanje ili manje, a 14,8 posto mladih prerano napusti školovanje. Nezaposleno je više od trećine mladih u dobi od 15. do 24. godine. Siromaštvo prijeti za 19 milijuna djece u dobi do 17 godina.