U školu ranije

Većinu roditelja muči isti problem: hoće li za dijete biti bolje da u školu krene ranije ili će postići bolje rezultate krene li kasnije.

Istraživanje provedeno u Australiji pokazalo je da je za djecu možda bolje da u školu krenu ranije. Andrew Martin sa Sveučilišta u Sydneyu istaknuo je da bi djeca kojoj su roditelji odgađali polazak u školu imala najviše koristi od ranog početka školovanja.

Martin je proučavao uspjeh 3864 djece iz sedam sidnejskih srednjih škola, kako bi utvrdio odnos između ocjena djece koja su mlađa, odnosno starija od kolega. Otkrio je da su starija djeca slabije motivirana te češće izbjegavaju školu i imaju lošije ocjene. Pokazalo se da na kraju srednje škole najmlađa djeca imaju najbolje ocjene.

Postoji niz razloga zbog kojih djeca mlađa od većine kolega na početku zaostaju, ali poslije dostižu pa čak i prestižu ostale učenike. Martin pretpostavlja da najjači utjecaj ima školovanje. A budući da ono donosi goleme promjene, bolje je početi što ranije.

Martin ističe da je školovanje dugotrajan "pothvat" - mjesto na kojem ste na početku, ne pokazuje gdje ćete biti na kraju.