Podijeljen grad, podijeljene škole

U podijeljenom Belfastu 1981. godine otvorena je prva integrirana osnovna škola u Sjevernoj Irskoj, koju pohađaju katolici i protestanti. Slična ideja postoji i za hrvatske i srpske učenike u Vukovaru.

Udruga Nansen dijalog centar iz Osijeka već pet godina radi na projektu formiranja prve integrirane osnovne škole. Bez obzira na to što je ta udruga izradila veoma kvalitetan i koristan projekt Nove škole, zbog izostanka političke volje vukovarskih Srba i Hrvata, ne mogu ga pokrenuti.  

Mislim da je vrijeme da Grad, Županija i Ministarstvo preuzmu odgovornost za najbolje svojim građanima i svoje djece. Nadam se da će projekt zaživjeti već iduće školske godine, izjavila je Ivana Milas iz Nansen dijalog centra.

Čelnici Vukovara smatraju kako je ideja Nove škole dobra, no da se o drugim kulturama i tradicijama može učiti i u sklopu postojećeg školskog sustava. Dosadašnje ankete nisu pokazale da je ta želja toliko izražena, poručuje Zlatko Hegeduš, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Vukovara.

Projekt Nove škole dobio je preporuke predsjednika Republike, Ureda pravobraniteljice za djecu, UNICEF-a, OSCE-a, pojedinih vukovarskih institucija te Agencije za odgoj i obrazovanje. Naveden je i kao primjer dobre prakse u Nacionalnom planu za prava i interese djece Vlade Republike Hrvatske.

Nastava za manjine u Hrvatskoj organizirana je prema propisanom Ustavnom zakonu o pravima manjina, pa roditelji iz srpske zajednice pri upisu imaju izbor - ili hrvatska ili srpska škola. Zato, živeći potpuno odvojenim životima u Vukovaru, učenici jedni o drugima znaju sve manje, pa ne čudi što umjesto da opada, međunacionacionalna nesnošljivost među njima svake godine postaje sve veća.