Izložba dječjih radova u Bruxellesu

Centar za tradicijsku kulturu Narodnog sveučilišta Dubrava u Zagrebu uspio je izložbom pokazati kako se narodni vez može primijeniti na predmete iz svakodnevne upotrebe, odjeću i pokućstvo.

Autori su djeca i mladi koji su u mnogobrojnim radionicama naučili kako tradicionalne motive s nošnji Dalmatinske zagore prenijeti na odjevne predmete.

U sklopu mreže kulturnih centara u Bruxellesu u Belgiji u listopadu će se održati međunarodna izložba, a odjeća iz dječje radionice predstavljat će hrvatsku baštinu na nov način.