Šaljite nam crteže na temu dobrote

Uključite i svoje klince u akciju Portala dobrote Da nijedno dijete ne bude gladno. Neka nacrtaju kako oni pomažu drugima i što je njima dobrota.

Crteže skenirajte ili fotografirajte i pošaljite ih na Facebook stranicu Hrvatske uživo – album Dobrota već se puni…

Na ovaj način i vi se možete uključiti u akciju #danebudugladni kojom pokušavamo osigurati topli obrok u školi za djecu kojima to roditelji ne mogu omogućiti.