Ministri u školi 'Nad lipom'

Diljem svijeta obilježava se 25 godina Konvencije o pravima djeteta. Tim povodom, prvi put u Hrvatskoj dobili smo i - Ministarstvo djece.

Što su dječja prava, dobro znaju učenici s intelektualnim teškoćama u osnovnoj školi "Nad lipom". Sljedećih godinu dana Franka Lacković će biti glasnogovornica Dječjeg ministarstva. Njeni ministri nisu zaduženi samo za pojedine resore, nego i za vrijednosti.

Jer, kako sami kažu, zastupnici su ljubavi, mira, velikodušnosti, strpljivosti. Tako je dječji ministar zdravlja ujedno i ministar blagosti, a ministar rada - ministar velikodušnosti.

Dodijeljene nagrade za promicanje prava djeteta u 2014.

Onima koji djeci, ali i odraslima pomažu da do ovakvih spoznaja dođu - dodjeljuju se nagrade Republike Hrvatske za promicanja prava djece.

Prilog o ministrima u školi "Nad lipom" pogledajte u videoprilogu.