Simulirana sjednica Sabora o korištenju sredstava iz EU fondova

Neobičan prizor u Hrvatskom Saboru, svako je mjesto popunjeno, zastupnica je nešto više nego zastupnika, a prosjek godina je 17.

S radom zastupnika upoznat će se 150 učenika iz cijele Hrvatske kroz simuliranu sjednicu Sabora.

Učenici raspravljaju o korištenju sredstava iz EU fondova te predlažu vlastita rješenja za trenutno nezadovoljavajuće stanje.

Njihovo istraživanje pokazalo je da je razina znanja o korištenju fondova izuzetno niska te da su programi nedovoljno pripremljeni. Traže da edukacija o korištenju europskih sredstava počne već u srednjim školama, kroz Građanski odgoj.