Nakon radija i televizije FPZ pokrenuo i svoje novine

Dok hrvatske medije pogađa teška kriza zbog čega su brojni novinari ostali bez posla, studenti zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti su, zahvaljujući svojem entuzijazmu, pokrenuli besplatne novine za studentska i društvena pitanja, kulturu i sport za koji se nadaju da će privući širu publiku.

Na prvom broju mjesečnika Global, koji je tiskan u nakladi od pet tisuća primjeraka, surađivalo je 30-ak studenata i nekoliko profesora koji su na 24 stranice opremljene fotografijama, karikaturama i ilustracijama obradili teme od plagiranih diplomskih radova do mode kao ispušnog ventila za hrabre, zaigrane i maštovite.

Urednik mentor Zlatko Herljević rekao je da je prvi broj osvanuo za manje od dva mjeseca od osnutka redakcije, zahvaljujući entuzijazmu studenata i podršci fakulteta, koji već ima Radio i Televiziju Student.

Iako će se taj list uglavnom fokusirati na teme od interesa za studente i mlade Herljević se nada će općedruštvenim temama te kulturnim i sportskim sadržajem privući i širu publiku.

Prvi broj će se početi dijeliti u ponedjeljak, u početku na zagrebačkom fakultetima, a potom i na ostalim hrvatskim sveučilištima.