Uvodi se strukovna matura

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja - do sada je bio poznat samo kao ustanova koja provodi državnu maturu. No nova ravnateljica Maja Jukić za HRT otkriva da će od sada centar provoditi i licenciranje učitelja i ravnatelja, a uz državnu, uvest će se i strukovna matura.

Nacionalni centar ubuduće će određivati kvalitetu obrazovanja, i pobrinuti se da se ona i dostigne. Državna matura samo je djelić vanjskog vrednovanja i dobar alat koji pokazuje gdje su naši učenici nakon 12 godina školovanja.

Mi još imamo puno mogućnosti, možemo licencirati nastavnike, stručne suradnike, ravnatelje, škole, programe, objašnjava Maja Jukić.

Oni kojih se to licenciranje tiče slažu se da je za to idealan Nacionalni centar, uz nekoliko savjeta.

Ako bi radio licenciranje, Nacionalni centar morao bi biti nezavisan od svih dijelova vlasti, kao što je nezavisno sudstvo, smatra Zlatko Stić, ravnatelj zagrebačke Prirodoslovne škole Vladimira Preloga.

Licenciranje učitelja treba provoditi neko nezavisno tijelo, ali tijelo kolega učitelja, a ne netko tko nema veze sa strukom, smatra Ana Majnarić iz Udruge Nastavnici organizirano.

Ravnateljica Jukić 16 godina je radila u razredu, a kako dolazi iz strukovne škole, posebna priča za nju je izostanak strukovne mature. Do sada su učenici strukovnih škola bili u neravnopravnom položaju prema gimnazijalcima ako su željeli nastaviti obrazovanje. Evo kakav je prijedlog za promjene:

Ako ste vi učenik - tehničar za elektroniku, vi nećete više polagati predmete kao fizika, matematika i slično, nego ćete polagati digitalnu elektroniku, osnove elektrotehnike i slične predmete da bi produžili školovanje u području elektrotehnike, kaže Jukić.

A žele li, primjerice, na pravo ili medicinu, polagali bi klasičnu državnu maturu. Preuvjet za te promjene je, kaže, da se s njima složi i ministar. Kao i stim da se, uz ionako skupu državnu maturu, ubuduće izbjegne dupliciranje - dodatni prijamni ispit za fakultet.