UNICEF: Hrvatska pri vrhu po kvaliteti života djece

Vrlo dobri osnovni indikatori kvalitete života djece svrstavaju Hrvatsku među najrazvijenije zemlje svijeta.

Gledano prema stopi smrtnosti djece mlađe od pet godina nalazimo se na 161. mjestu od ukupno 194, a prema indikatorima poput pristupa čistoj vodi, sanitarnim uvjetima, cijepljenju, tehnološkoj opremljenosti, pismenosti Hrvatska je napredna zemlja, pokazuje UNICEF-ovo izvješće o stanju djece u svijetu za 2014.

No, riječ je o prosjecima koji ne odražavaju stanje ranjivih skupina djece - one koja odrastaju u institucijama, djece s teškoćama u razvoju, djece romske nacionalne manjine, djece koja žive u manjim i izoliranim mjestima te djece koja odrastaju u riziku od siromaštva, istaknula je na današnjem predstavljanju Izvješća nova predstojnica UNICEF-ova ureda u Hrvatskoj Valentina Otmačić.

Prema procjenama navedenim u Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma 2013.-2020., oko 70 posto romske djece ne završava osnovnu školu, a obrazovanje za većinu romske djece traje u prosjeku tek 4,5 godine.


21 posto djece živi u riziku od siromaštva

Podaci Državnog zavoda za statistiku iz 2011., govore da 21 posto djece u   Hrvatskoj živi u riziku od siromaštva. Iako UNICEF-ovo izvješće u svojem 30. izdanju pokazuje da je postignut velik napredak u preživljavanju djece u   svijetu u odnosu na 1970. godinu, kad više od 17 milijuna djece nije doživjelo   svoj peti rođendan, činjenica je da i danas 18.000 djece svakoga dana umire   prije navršenog petog rođendana, i to najčešće od uzroka koji se mogu   spriječiti.

Za usporedbu, 2012. život je izgubilo 6.6 milijuna djece mlađe od pet godina, kazala je Otmačić. Zaostajanje u razvoju, uzrokovano pothranjenošću u ranoj dobi, u odnosu na 1990. godinu smanjeno je za 37 posto.


15 posto djece u svijetu uključeno u dječji rad

Također, povećao se broj djece upisane u osnovnu školu, čak i u   najnerazvijenijim zemljama - danas 81 posto djece ide u školu dok je prije 14   godina pravo na obrazovanje bilo oduzeto čak polovici sve djece u nerazvijenim zemljama, najviše u Africi i Aziji.

Ipak, 57 milijuna djece trenutno je uskraćeno za pravo na osnovnoškolsko obrazovanje. Zabrinjavajući su podaci da je čak 15 posto djece u svijetu uključeno u dječji rad, što znači da su narušena njihova  prava na zaštitu od ekonomskog iskorištavanja i prava na učenje i igru, istaknula je Otmačić. Čak 11 posto djevojčica je prisiljeno na udaju prije navršene 15. godine, što ugrožava njihovo pravo na zdravlje, obrazovanje i zaštitu.