Domaćinstvo i bonton uvesti kao nove predmete

Ulaskom u Europsku uniju građani misle kako treba poraditi i na promjeni našeg školskog sustava, primjerice uvesti neke nove predmete. U anketi koju je proveo EduCentar, ispitanici smatraju da bi prije svega trebalo uvesti domaćinstvo i bonton.

Da bonton treba uvesti kao obvezan predmet, smatra čak 39 posto ispitanika. Idejom o bontonu, oduševljeni su posebno stariji, kažu, to ih sjeća na njihovu mladost.

Uz bok bontonu, još je jedan predmet iz davnina. Mlađim naraštajima, smatra 25 posto ispitanika, nedostaje i znanje iz domaćinstva. Najčešći su odgovori da ne znaju ni gumb zašiti, ni osigurač promijeniti.

Osim domaćinstva, za samostalan bi život, misli čak 17 posto ispitanih, trebalo uvesti i predmet: raspolaganje osobnim financijama.

Nakon izlaska iz školskih klupa većina mladih ne zna napisati životopis, molbu za posao. Zato 15 posto ispitanih misli kako će se bolje pripremiti za tržište rada uvede li se predmet - poslovna komunikacija. Preostalih 7 posto kao nove obvezne predmete vidi: informatiku i volonterstvo.

Iz aneketa se tako može saznati kako građani zamišljaju naše idealne mlade ljude: pristojne, samostalne, neovisne i informatički osposobljene.