Riječki DHK poziva na X. susrete mladih pjesnika i prozaika

Društvo hrvatskih književnika (DHK) Ogranak u Rijeci poziva mlade pjesnike i prozaike na sudjelovanje na X. susretima mladih pjesnika i prozaika. Na susretima mogu sudjelovati autori od 15 do 30 godina s tekstovima napisanim na hrvatskom jeziku.

Cjelovite poetske ili prozne rukopise potrebno je dostaviti na naslov: Društvo hrvatskih književnika - Ogranak u Rijeci Korzo 28/II 51000 Rijeka s naznakom: Prijava za sudjelovanje na X. susretima mladih pjesnika i prozaika.

DHK navodi kako prijavi obavezno treba priložiti: rukopise u digitalnom obliku (na CD-u; word, font: Times New Roman 12, dvostruki prored); kraći životopis; adresu stanovanja; broj telefona ili mobitela i e-mail adresu.

Rok za dostavu prijava je 1. lipnja 2013., a DHK ističe kako se prijave koje ne sadržavaju navedene obvezne priloge neće uzimati u obzir. O izboru sudionika X. susreta mladih pjesnika i prozaika autori će biti obaviješteni do 1. rujna 2013.

Prosudbeno povjerenstvo izabrat će najkvalitetnije autore koji će biti predstavljeni javnosti u listopadu 2013., a njihovi tekstovi objavljeni u Književnoj Rijeci, časopisu za književnost i književne prosudbe, s mogućnošću objavljivanja i poetskih te proznih autorskih prvijenaca.