75 posto zagrebačkih studenata vara na ispitima

Čak 75 posto studenata zagrebačkog sveučilišta priznalo je da vara na ispitima, njih 25 posto tolerira ako netko za drugog piše zadaće, ali ih manje od pet posto vjeruje da su mito i korupcija rasprostranjeni na njihovom fakultetu, pokazalo je istraživanje čiji su rezultati objavljeni u Beogradu.

Međunarodno istraživanje provedeno je tijekom 2012. godine u suradnji s Antikorupcijskom studentskom mrežom u jugoistočnoj Europi i to na pet vodećih sveučilišta u Hrvatskoj, Moldaviji, Makedoniji, Bugarskoj i Srbiji, na uzorku od 3.463 studenta, rekao je u Beogradu Mihailo Gajić, predstavnik Beogradske otvorene škole (BOŠ) koja je provela istraživanje.

Prema rezultatima istraživanja, varanje na ispitu najviše je zastupljeno u Zagrebu - čak 75 posto, slijedi Plovdiv s oko 60 posto, Beograd s približno 50 posto, nešto manje od polovice u Skoplju te 45 posto u Moldaviji.

Istraživanje je pokazalo da su studenti tolerantni prema pojedinim korupcijskim pojavama, pa tako u Beogradu gotovo 45 posto studenata tolerira ako netko drugi piše zadaću umjesto kolege ili kolegice, što beogradske studente izdvaja među ispitanicima sa svih sveučilišta. Slijede sveučilišta u Plovdivu (35 posto), Skoplju (30 posto), Zagrebu (oko 25 posto) i Moldaviji s oko 15 %.

Većini studenata ne smeta ako student prepisuje ili vara na ispitu, ali bi njih oko pet posto to i prijavilo.

U Beogradu, Plovdivu, Skoplju i sveučilištu u Moldaviji studenti su slično ocijenili rasprostanjenost mita na svojim fakultetima - oko 20 posto ih tvrdi da je mito široko rasprostranjena pojava, ali je takvih tvrdnji u Zagrebu znatno manje ispod pet posto.

U Beogradu približno 20 posto studenata kupuje knjigu od profesora kako bi dobili bolju ocjenu, u Plovdivu je takvih 30 posto, Skoplju oko 40 posto, Zagrebu oko 10 posto, a u Moldaviji oko 15 posto.

Kao glavne probleme na svojim sveučilištima studenti su, u prosjeku, na prvo mjesto stavili neodgovoran odnos predavača prema nastavnom procesu, slabu opremljenost fakulteta, lošu komunikaciju između predavača i studenta, ali i isključenost studenata iz procesa odlučivanja na sveučilištima.