Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport

Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport sastaje se u Bruxellesu. Na sastanku će kao promatrači sudjelovati potpredsjednica hrvatske vlade Milanka Opačić, ministrica kulture Andrea Zlatar-Violić i zamjenica ministra za obrazovanje Marija Lugarić.

Danas će se u okviru toga Vijeća sastati ministri zaduženi za kulturu i audiovizualnu politiku, među njima i hrvatska ministrica Zlatar Violić. Ministri bi trebali prihvatiti zaključke o digitalizaciji i internetskom pristupu kulturnim dobrima.

Na rubu toga sastanka predviđena je i rasprava o Europeani, europskoj digitalnoj knjižnici, koja raspolaže s više od 23 milijuna digitaliziranih knjiga, fotografija, glazbenih i filmskih uradaka iz oko 2.200 europskih kulturnih ustanova.

Vijeće će i formalno proglasiti gradove Donostia-San Sebastian (Španjolska) i Wroclaw (Poljska) europskim prijestolnicima kulture za 2016.

Danas popodne u okviru Vijeća sastat će se i ministri zaduženi za sport, a Hrvatsku će predstavljati zamjenica ministra znanosti, obrazovanja i sporta Marija Lugarić. Ministri će usvojiti zaključke o borbi protiv dopinga u rekreacijskom sportu s ciljem podizanja svijesti o toj sve prisutnijoj pojavi i radi razmjene iskustava među zemljama članicama u tom pitanju.

Sutra podne okupit će se ministri obrazovanja, koji će razgovarati o prijedlogu uredbe za novi program Erasmus za sve za razdoblje 2014.-2020. Na sastanku Vijeća ministara zaduženih za mlade, koji počinje sutra popodne, sudjelovat će potpredsjednica vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić.