Fizičko kažnjavanje ima dugoročne posljedice

Fizičko kažnjavanje djece može izazvati dugotrajne štete u njihovu razvoju pa čak i smanjiti kvocijent inteligencije djeteta, pokazalo je novo kanadsko istraživanje.

Znanstvenici koji su proučili podatke iz 80 istraživanja provedenih u posljednjih 20 godina ističu da su zdravstveni aspekti problema fizičkog kažnjavanja djece bili uvelike zanemareni i zasjenjeni raspravama oko prava roditelja da sami odluče o načinu na koji će disciplinirati svoju djecu.

Brojni dokazi pokazuju koliku štetu fizičko kažnjavanje ostavlja na djetetu, kaže Joan Durant, profesorica na Sveučilištu u Manitobi koja je radila na istraživanju objavljenom u časopisu Canadian Medical Association Journal.


Stvara se agresivnost i asocijalnost

Istraživanja su do sada pokazala da su djeca koju se fizički kažnjava agresivnija i pokazuju asocijalno ponašanje, javljaju se kognitivni problemi i razvojne poteškoće, sklonost depresiji i zloupotrebi droga, prenosi Hina.

Posljednja istraživanja čak pokazuju da može smanjiti sivu moždanu masu u područjima mozga koja su bitna u testiranju inteligencije.

Mi pitanje fizičkog kažnjavanja još smatramo kontroverznim iako ne znam zašto jer rezultati istraživanja ne pokazuju ništa kontroverzno, kaže Durant dodajući da sva istraživanja o štetnosti fizičkog kažnjavanja ustrajno pokazuju iste rezultate.

Fizičko kažnjavanje djece do sada je zabranjeno u 32 zemlje.