Sve znaju, ne odlučuju, ali će pokušati utjecati

Donosimo stajališta djece u dobi od 7 do 15 godina koja su se čula na debatnom turniru osnovnih škola Hrvatske na temu Europske unije.

Mislim da bi Hrvatska trebala ući u Europsku uniju ponajprije zato što mi sada imamo derutnu ekonomiju, a ulaskom će naša ekonomija osnažiti.

- Ne treba ući u Europsku uniju jer želim da se zaštiti materijalna i nematerijalna baština Hrvatske.

- Smatram da bi Hrvatska trebala ući u Eurosku uniju radi boljeg obrazovanja.
- Ne bi trebala biti 28 članica jer znamo dobro da je već bila u tri sustava i zašto opet ulaziti u jedan takav sustav?

To su samo neka od mišljenja mladih, koji uglavnom sve znaju te iznenađuju poznavanjem tematike Europske unije. No oni o tome ne odlučuju. Zato su smislili kako pokušati utjecati na to. Na pamet im je palo da na roditeljskim sastancima o Europskoj uniji pouče svoje roditelje, koji će odlučivati na referendumu.

Usput, održali su i lekciju političarima. Ako im je stalo do naših građana, preveli bi Lisabonski ugovor na hrvatski jezik i stavili ga u sve hrvatske novine, da ga svi građani mogu vidjeti.

U videoprilogu pogledajte mlade eurofile.