Suradnjom do suzbijanja nasilja

Unapređenje suradnje škola i drugih institucija u suzbijanju vršnjačkog i obiteljskog nasilja - tema je stručnog skupa koji se u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održava u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

Vršnjačko se nasilje, nažalost, pojavljuje u ekstremnim oblicima i to je nešto što svim državnim institucijama, pa tako i nama, nalaže da činimo više, istaknuo je ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović. Istaknuo je da nema iluzija da se nasilje može potpuno iskorijeniti ali vjeruje kako se može svesti na najmanju mjeru, a što je i dio obrazovne politike.

O sistemskom pristupu u suzbijanju vršnjačkog nasilja govorio je Dejan Ajduković s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta. Rekao je da kod nas ima dobrih zakona, praksa je dijelom dobra, no nedostaje usklađenost s drugim resorima. Suzbijanje nasilja zahtijeva koordinirano djelovanje društvenih čimbenika, upozorava Ajduković koji drži da u tome naše društvo ipak napreduje.

Potrebno je rano prepoznati nasilje i dosljedno reagirati, rekao je Ajduković.
Na skupu se govori i o mogućnostima i ograničenjima u postupanju sustava socijalne skrbi nakon otkrivanja nasilja, postupanju policije i pravosuđa nakon prijave te o praksi u suradnji škola i drugih institucija u suzbijanju vršnjačkog nasilja u Virovitičko-podravskoj županiji.