Demokracija u školama

U školi, na nastavi, djeca bi od najmanjih nogu trebala usvajati i učiti usvajati svoja prava prava i obveze, etiku i moral društva u kojemu žive. Ali toga u većini škola nema.

U Osnovnoj školi Augusta Cesarca u Zagrebu građanski odgoj već je deset godina izvannastavna aktivnost. Tu djeca uče o bontonu, načinu ponašanja, odgoju za mir i nenasilno rješavanje sukoba, suzbijanju korupcije i predrasuda.

Agencija za obrazovanje navodi da se na predmetu građanski odgoj i obrazovanje radi već 10 godina. Nakon donošenja Nacionalnog okvirnog kurikuluma prošle godine, provođenje građanskog odgoja i obrazovanja, kažu, postalo je obvezno, ali ne kao zaseban predmet. Škole bi same trebale utvrditi načine provedbe u skladu s mogućnostima i osposobljenosti nastavnika.